MR Måleri
 
Målaremästarna

Välkommen till MR Måleri

Vi utför all sorts målningsarbete till bästa kvalitet. Våra uppdrag är allt från små till stora byggprojekt. Vi kan även erbjuda andra tjänster inom branschen.

 

 


Nya regler ROT-avdrag 2016

Riksdagen har beslutat om nya regler för ROT-avdraget. Subventionsgraden sänks till max 30 procent av arbetskostnaden från nuvarande 50 procent. Det maximala avdraget om 50 000 kronor per person och beskattningsår blir oförändrat.
De nya reglerna träder i kraft från den 1 januari 2016.
Då maxbeloppet 50 000 kronor kvarstår påverkar sänkningen dem som gör mindre arbeten. För mer omfattande arbeten får sänkningen däremot ingen effekt. Om arbetskostnaden uppgår till minst 167 667 kronor blir skattereduktionen fortfarande
50 000 kronor (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).
Skatteverkets webbplatsfinns utförlig information om de nya ROT-reglerna.

 Vi söker målare

Vi söker utbildade målare. Är du intresserad kontakta Stefan Salander på mobilnummer 072-964 83 35 eller Mikael Rydberg 070-732 03 53. Eller maila info@mrmaleri.se   MR Måleri AB, Ulvsundavägen 31, 167 32 Bromma | Telefon: 08-25 66 38 | E-post: info@mrmaleri.se | Produktion: Roxx Auderis Webbyrå