MR Måleri
 
Målaremästarna

Miljö & Kvalitet

  • Vi eftersträvar att verksamheten förorsakar minsta möjliga miljöpåverkan inom och utom företaget.
  • Vi ska välja färger och annat material tillsammans med beställare för att uppnå högsta möjliga kvalitet beträffande utförande och hållbarhet, samt med minsta möjliga påverkan på miljö och hälsa. 
  • Vi ska arbeta förebyggande för att minska miljöpåverkan och föroreningar. 
  • Vi efterstävar att begränsa uppkomsten av avfall och se till att avfall som kan återvinnas sorteras, samt försöka minska utsläpp av lösningsmedel. 
  • Vi ska följa lagar som gäller för miljöskydd och hushålla med resurser, vatten och energi 
  • Vi eftersträvar att tillgodose kundens underförstådda behov, krav och förväntningar. 
  • Vi ska arbeta för att beställd tjänst utförs i tid, samt på rätt sätt. 
  • Vi eftersträvar att erbjuda en trivsam, sund och säker arbetsmiljö.

Vi arbetar för ständiga förbättringar inom ovanstående områden.

MR Måleri AB, Ulvsundavägen 31, 167 32 Bromma | Telefon: 08-25 66 38 | E-post: info@mrmaleri.se | Produktion: Roxx Auderis Webbyrå