MR Måleri
 
Målaremästarna

Är det dags att renovera eller förnya din bostadsrätt, ditt hus eller fritidshus.

Nya regler gällande ROT-avdrag men fortfarande förmånligt

 

Riksdagen har beslutat om nya regler för ROT-avdraget. Subventionsgraden sänks till max 30 procent av arbetskostnaden från nuvarande 50 procent. Det maximala avdraget om 50 000 kronor per person och beskattningsår blir oförändrat.
De nya reglerna träder i kraft från den 1 januari 2016.


Då maxbeloppet 50 000 kronor kvarstår påverkar sänkningen dem som gör mindre arbeten. För mer omfattande arbeten får sänkningen däremot ingen effekt. Om arbetskostnaden uppgår till minst 167 667 kronor blir skattereduktionen fortfarande
50 000 kronor (30 % x 166 667 kr = 50 000 kr).
Skatteverkets webbplatsfinns utförlig information om de nya ROT-reglerna.
 

MR Måleri AB, Ulvsundavägen 31, 167 32 Bromma | Telefon: 08-25 66 38 | E-post: info@mrmaleri.se | Produktion: Roxx Auderis Webbyrå